Thông tin văn bản số: 43/2021/TT-BTC
Số hiệu
03/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành
11/06/2021
Thời gian bắt đầu hiệu lực
01/08/2021
Loại văn bản
Thông tư
Trích yếu nội dung:
https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/0/Circula+43.2021.TT-BCT_VATax+Revision_11June21.pdf