Thiết bị hấp tiệt trùng nhiệt độ cao

Hệ thống tự động rửa khử khuẩn bậc cao – sấy khô nhiệt độ thấp – hấp plasma lạnh – đóng gói vô khuẩn (AutoSterLab series ASL-22)

Dao mổ điện cao tần

Tủ sấy - Tủ ấm

Thiết bị điều trị, trị liệu