Thông tin văn bản số: 14/2020/TT-BYT
Số hiệu 14/2020/TT-BYT
Ngày ban hành 10/07/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực 10/07/2020
Loại văn bản Thông tư
Trích yếu nội dung: Quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập
https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/10030594/14_2020_TT-BYT_10072020.pdf