Thông tin văn bản số: 28/2020/TT-BYT
Số hiệu
28/2020/TT-BYT
Ngày ban hành
31/12/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực
01/03/2021
Loại văn bản
Thông tư
Trích yếu nội dung: