Thông tin văn bản số: 98/2021/NĐ-CP
Số hiệu 98/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/11/2021
Thời gian bắt đầu hiệu lực 08/11/2021
Loại văn bản Nghị định
Trích yếu nội dung: Quy định việc quản lý trang thiết bị y tế bao gồm: phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, nghiên cứu lâm sàng, lưu hành, mua bán, xuất khẩu, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; thông tin, quảng cáo trang thiết bị y tế; quản lý giá trang thiết bị y tế và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở.
https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/0/E_1636511534239_98_2021_ND-CP_08112021-signed.pdf