Thông tin văn bản số: 20/CT-BYT
Số hiệu
20/CT-BYT
Ngày ban hành
01/10/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực
01/10/2020
Loại văn bản
Chỉ thị
Trích yếu nội dung: