Có các phương thức đặt hàng bao gồm:
- Đặt hàng trực tiếp 
- Đặt hàng qua các nhà phân phối, bán lẻ,...


** Đề nghị liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.