Thông tin văn bản số: 5888/BYT-TB-CT
Số hiệu
5888/BYT-TB-CT
Ngày ban hành
29/10/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực
29/10/2020
Loại văn bản
Công văn
Trích yếu nội dung: