Thông tin văn bản số: 59/2020/QH14
Số hiệu
59/2020/QH14
Ngày ban hành
17/06/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực
01/01/2021
Loại văn bản
Luật
Trích yếu nội dung