Thông tin văn bản số: 117/2020/NĐ-CP
Số hiệu
117/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành
28/09/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực
15/11/2020
Loại văn bản
Nghị định
Trích yếu nội dung: