Có 2 hình thức thanh toán:
- Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt
- Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thông qua Số tài khoản của Công Ty


** Đề nghị liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.